Asset Publisher Asset Publisher

Egzamin do Służby Leśnej

Zagadnienia związane z egzaminem do Służby Leśnej.

FAQ:

1. Czy prawo przystąpienia do egzaminu uprawniającego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej, w RDLP w Zielonej Górze przysługuje tylko osobom pracującym w Lasach Państwowych, oddelegowanym na egzamin przez pracodawcę, czy również osobom, które ukończyły staż absolwentów w jednostkach organizacyjnych LP, ale nie zostały zatrudnione po jego zakończeniu?

2. Kiedy w RDLP w Zielonej Górze organizowane są „egzaminy do Służby Leśnej"?

3. W jakiej formie przeprowadzany jest egzamin do SL?

4. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, osób przystępujących do egzaminu.

Durchschnitt (0 Stimmen)