Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa dojazdu pożarowego w Nadleśnictwie Bytnica

We wrześniu 2012 roku zakończono z sukcesem kolejną inwestycję wspomagającą ochronę lasów RDLP w Zielonej Górze przed pożarami. Była to modernizacja dojazdu pożarowego „Budka 105” w Nadleśnictwie Bytnica współfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Wartość projektu to 3,5 mln zł. Dofinansowanie NFOSiGW - 1,75 mln zł. Pozostały wkład własny stanowiły środki Lasów Państwowych. W Nadleśnictwie Bytnica wyznaczono 32 drogi, które docelowo mają spełniać wymogi normy dojazdu pożarowego. W pierwszej kolejności do modernizacji wytypowana została droga nr 27 – „Budka 105" o długości 8,55 km.

We wrześniu 2012 roku  zakończono z sukcesem kolejną inwestycję wspomagającą ochronę lasów RDLP w Zielonej Górze przed pożarami. Była to modernizacja dojazdu pożarowego „Budka 105" w Nadleśnictwie Bytnica współfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie.
Wartość projektu to 3,5 mln zł. Dofinansowanie NFOSiGW - 1,75 mln zł. Pozostały wkład własny stanowiły środki Lasów Państwowych.  
 
  
 
16 września 2011r. dokonano oficjalnego odbioru tej inwestycji w obecności przedstawicieli Nadleśnictwa Bytnica, RDLP w Zielonej Górze oraz  Wykonawcy firmy Hydrobiel z Żar.
 
      
 
Podstawowe parametry zmodernizowanej drogi to:
 • nawierzchnia o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton
 • promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11m
 • odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6m, zachowany  do wysokości 4m od nawierzchni jezdni
 • jezdnia o szerokości co najmniej 3m
 • mijanki o szerokości co najmniej 3m i długości 23m, położone w odległości nie większej niż 300m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności.
Przyjęte rozwiązania są zgodne z wiedzą leśną oraz branżowymi instrukcjami i przepisami. Spełniają wymogi dotyczące dróg leśnych regulowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
 
Spodziewany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to:
 • krótszy czas dojazdu jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzętu do terenów leśnych objętych pożarem,
 • zmniejszenie powierzchni pożaru, sprawniejsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia,
 • zmniejszenie kosztów odnowienia powierzchni zniszczonych w wyniku pożaru,
 • zmniejszenie emisji tlenków węgla do atmosfery,
 • obniżenie kosztów akcji gaśniczych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa naziemnych akcji gaśniczych,
 • lepsze udostępnienie kompleksu leśnego na potrzeby działań związanych z prowadzeniem zadań związanych z ochroną, hodowlą i użytkowaniem lasu.
Durchschnitt (0 Stimmen)