Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na usługi leśne 2024

Dokumenty niezbędne w procedurze udzielania i wykonywania zamówień na usługi leśne na rok 2024.

Ustawy i wydawane na ich podstawie rozporządzenia podlegają publikacji wyłącznie w Dzienniku Ustaw, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Publikacje niezbędnych w postępowaniach ustaw i rozporządzeń wskazano między innymi w części 3.2.1) wzorcowej SWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej.

Do pobrania:

Aktualne uregulowania wewnętrzne do przetargu na usługi leśne na rok 2024 (do pobrania niżej):

FSC i PEFC

Instrukcja BHP gospodarka leśna

Instrukcja_PPOŻ nowa

Warunki techniczne na surowiec drzewny

Zał. nr 1 do Zarz. 108 z 2023 r. ws. ZHL

Załącznik do zarządzenia nr 109_2023

Zarz. 66 DGLP z 2019 ZUL

Zarządzenie 109_2023

Zarządzenie DGLP nr 36_2012

Zarządzenie nr 20 RDLP ws. prac wyk przez 2 osoby

Zarządzenie nr 40 DGLP ws. prac wyk. przez 2 osoby

Zarządzenie nr 81 DGLP z 23.12.2019 r

Zarządzenie nr 108 DGLP z 2023 ws ZHL

ZASADY_UŻYTKOWANIA_LASU - zał. do zarz. 66 DGLP

 

Przetarg na usługi leśne 2024 uregulowania wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)