Asset Publisher Asset Publisher

Rozpoczął się sezon ochrony przed pożarami lasów

Leśnicy chronią lasy przed różnymi zagrożeniami przez cały rok.

Jednak w marcu rusza sezon na walkę z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem – ogniem. To wzmożony okres prac, który ma na celu przeciwdziałanie pożarom. Przez najbliższe siedem miesięcy leśnicy, badając każdego dnia wilgotność ściółki i analizując dynamikę zmian pogodowych, będą określać tzw. stopień zagrożenia pożarowego lasu, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w danym dniu.

System ochrony przeciwpożarowej lasów to złożony schemat komunikacyjno-monitorujący. W jego skład wchodzą leśne stacje meteorologiczne, zlokalizowane w wyznaczonych nadleśnictwach, które zbierają dane m. in. o wilgotności ściółki, temperaturze, wilgotności względnej powietrza i opadach atmosferycznych. Próbki ściółki pobierane są przez pracownika nadleśnictwa codziennie o godz. 9:00 i 13:00 – z wybranych miejsc w lesie sosnowym. Poddaje się je analizie wilgotności. W stacji znajduje się również deszczomierz. Każdy z tych elementów jest niezwykle istotny w prognozowaniu. Co ciekawe, leśne stacje meteorologiczne są całkowicie zautomatyzowane – pomiary są rejestrowane na serwerach, a ich analiza przeprowadzana jest komputerowo.

Po ustaleniu stopnia zagrożenia pożarowego lasu (w czterostopniowej skali) wdraża się określone zadania. Jest to np. uruchomienie systemu sieci obserwacyjno-alarmowej, patrolowanie terenu lub wprowadzenie dyżurów w punktach alarmowo-dyspozycyjnych w nadleśnictwach.

Lasy zielonogórskie są szczególnie zagrożone pożarami. Występują tu suche siedliska, a dominującym gatunkiem jest sosna. Wystarczy upalny dzień bez opadów, lub z ich niewielką ilością, a lasy naszego regionu muszą zostać objęte specjalnym nadzorem.

Dzięki sprawnie działającemu systemowi ochrony przeciwpożarowej lasów, licznym działaniom prewencyjnym i bardzo dobrej współpracy Lasów Państwowych ze Strażą Pożarną, w 2021 r. pożarów było o niemal 2/3 mniej niż w poprzednich trzech latach. Spaleniu w całym poprzednim roku uległo niecałe 10 ha lasów. Dla porównania, w latach 2019-2020 było to średnio ponad 40 ha powierzchni leśnej.

Na stronie internetowej Banku Danych o Lasach www.bdl.lasy.gov.pl każdy może sprawdzić, jaki stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w danym dniu, w określonym miejscu, oraz, czy nie nałożono w tym regionie czasowego zakazu wstępu do lasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografika przedstawia wybrane, ciekawe informacje dotyczące pożarów (w liczbach) oraz system ochrony lasów przed pożarami w całych Lasach Państwowych.

Average (0 Votes)