Forests of the Region

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi (zalesionymi i niezalesionymi ) w imieniu Skarbu Państwa na obszarze ponad 71 344 km².Grunty leśne zalesione (czyli głównie drzewostany) stanowią 69 796 km² natomiast obszar przyszłych upraw (grunty leśne niezalesione) zajmuje powierzchnię 1 548 km². Zasięg terytorialny Polski wynosi 322 575 km². Lasy Państwowe gospodarują więc drzewostanami pokrywającymi blisko 22 % całego kraju.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.

Forest Promotion Complex “Bory Lubuskie”

Promotional Forest Complex (Polish abbreviation LKP) consists of a large forest area and possibly compact forest complexes included in one or several Forest Divisions, created for ecological promotion and multifunctional forest farming, as well as for cooperation with natural environment protection organizations.

Maps of Forests

Różne mapy dotyczące lasów.

Interesting Info

W lesie można słuchać śpiewu ptaków, biwakować w wyznaczonych miejscach, podziwiać kwitnące rośliny i wiele innych...

Polish Forests

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.