Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze położona jest w trzech województwach – w przeważającej mierze w lubuskim, częściowo w wielkopolskim (4,91%) oraz niewielkim fragmentem w dolnośląskim (0,20%).

Galeria zdjęć

Zdjęcia wykonane przez zielonogórskich leśników

Historia

Historia organizacji gospodarczej, Lasów Państwowych, zaczyna się 30 grudnia 1924 r. podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia w sprawie wydzielenia administracji lasów państwowych w odrębny pion administracji państwowej.

Organizacja dyrekcji

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Projekty i fundusze

Działania w projekcie skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia.

Współpraca z zagranicą

Leśnicy Nadleśnictwa Wymiarki i Forstbezirk Oberlausitz (Rejon Leśny Górne Łużyce) z Saksonii współpracują w ramach umowy partnerskiej zawartej podczas realizacji projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach".