Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Polsko-niemieckie spotkania leśne

W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania leśników z Polski i z Niemiec na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, dokonano modernizacji strony internetowej Nadleśnictwa Przytok oraz wydano polsko-niemiecki album prezentujący walory terenów leśnych Nadleśnictwa.

Podstawowymi celami projektu „Polsko-niemieckie spotkania leśne", było udostępnienie i umożliwienie wymiany informacji między osobami z Polski i Niemiec, zainteresowanymi tematyką leśną, integracja polskiego i niemieckiego środowiska osób związanych z lasami, promocja lasów i kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez przedstawienie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz wskazanie konieczności ochrony terenów leśnych na przykładzie Nadleśnictwa Przytok, a także prezentacja uczestnikom niemieckim, walorów i specyfiki Nadleśnictwa Przytok, oraz najciekawszych obiektów RDLP w Zielonej Górze.
 
W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania leśników z Polski i z Niemiec na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, dokonano modernizacji strony internetowej Nadleśnictwa Przytok oraz wydano polsko-niemiecki album prezentujący walory terenów leśnych Nadleśnictwa.
Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń oraz dyskusję na tematy odnowień naturalnych sosny, przebudowy drzewostanów, ochrony przeciwpożarowej lasu, budownictwa drogowego na terenach leśnych, oraz nasiennictwa.
W spotkaniach zorganizowanych w ramach projektu wzięło udział 21 osób związanych z Zakładem Leśnym Miasta Zittau oraz 22 pracowników Lasów Państwowych. Spotkanie pierwsze – jednodniowe obejmowało wyjazd na teren leśny Nadleśnictwa Przytok o tematyce zawodowej oraz zwiedzanie Wyłuszczarni Nasion w Siedlisku na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat odnowień naturalnych sosny, przebudowy drzewostanów, ochrony przeciwpożarowej lasu, budownictwa drogowego na terenach leśnych, oraz nasiennictwa. Poza tym uzgodniono szczegóły planowanego wydania dwujęzycznego albumu o Nadleśnictwie Przytok. Po wizycie leśników z Zittau, na podstawie ich uwag i propozycji zaplanowano tematykę i formę kolejnego spotkania. Drugie dwudniowe spotkanie drugie miało miejsce na terenie leśnictwa Dąbrowa w Nadleśnictwie Przytok oraz na terenie Nadleśnictwa Świebodzin. Poza bogatym programem zawodowym realizowanym w terenie (m.in. przebudowa drzewostanów, gospodarka łowiecka, nasiennictwo na przykładzie WDN, drzewostanu zachowawczego oraz bloku upraw pochodnych, szkody od bobrów, ochrona przyrody w lasach), udało się zorganizować uroczyste wieczorne spotkanie integracyjne (podczas którego uczestnikom wręczono wydany w ramach projektu album) oraz zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Poza aspektem zawodowym ciekawym elementem spotkania było wspólne odkrywanie polsko-niemieckiej historii zwiedzanych terenów (m.in. Wyłuszczarnia Nasion w Siedlisku, Las Odrzański, Pałac w Przytoku, MRU) oraz możliwość wymiany zdań i dokonywania porównań również w zakresie tematyki pozazawodowej. Dziś dodatkowym efektem spotkań realizowanych w ramach projektu jest deklarowana przez obu Partnerów chęć trwałego utrzymania kontaktu i dalszej współpracy.
 
W ramach projektu, w celu szerszego udostępnienia odbiorcom niemieckojęzycznym informacji na temat Nadleśnictwa Przytok i leśnictwa w Polsce dokonano modernizacji strony internetowej Nadleśnictwa Przytok polegającej na wykonaniu zakładek zawierających tłumaczenie na język niemiecki najważniejszych informacji zawartych w polskojęzycznej wersji strony oraz dodanie zakładek w języku polskim i niemieckim na temat Zakładu Leśnego Miasta Zittau oraz projektu unijnego.
 
Album o Nadleśnictwie Przytok ukierunkowany jest na zwrócenie uwagi na walory i bogactwo przyrodnicze lasów oraz kształtowanie świadomości.
Swoistym zwieńczeniem projektu było wydanie albumu o Nadleśnictwie Przytok w języku polskim i niemieckim zawierającego zestaw fotografii najpiękniejszych i najcenniejszych fragmentów lasów Nadleśnictwa oraz informacje na temat Nadleśnictwa Przytok, Zakładu Leśnego Miasta Zittau oraz projektu „Polsko-niemieckie spotkania leśne". Albumowa forma publikacji, ukierunkowana jest na zwrócenie uwagi na walory i bogactwo przyrodnicze lasów oraz kształtowanie świadomości, że trzeba i warto je chronić. Informacje przekazane w języku polskim i niemieckim w części opisowej są elementem przełamywania bariery językowej w udostępnieniu informacji o lasach.
 
Część nakładu została przekazana partnerowi niemieckiemu z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania zainteresowanym osobom i instytucjom w Niemczech. Kilkadziesiąt egzemplarzy od razu przekazano pocztą lub osobiście do szkół i uczelni leśnych na terenie Polski, do jednostek samorządu terytorialnego w zasięgu Nadleśnictwa Przytok, do Biblioteki imienia C.K. Norwida w Zielonej Górze oraz do K Ł. Realizacja projektu była dla jego uczestników cennym doświadczeniem zarówno w zakresie transgranicznej integracji osób o podobnych zainteresowaniach i poszerzania wiedzy zawodowej o doświadczenia, problemy i punkt widzenia sąsiadów z drugiej strony granicy jak i w obszarze kształtowania świadomości ekologicznej i troski o środowisko. Dzięki rozpowszechnianiu publikacji wydanej w ramach projektu jego wpływ będzie długotrwały i obejmie także osoby nie będące jego bezpośrednimi uczestnikami.
 
więcej na stronie Euroregionu Sprewa-Nysa Bóbr
 
Projekt "Polsko-niemieckie spotkania leśne" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej POLSKA-SAKSONIA 2007-2013"
  
Średnia (0 Głosy)