Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Utworzenie Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach

Projekt „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach” zrealizowało Nadlesnictwo Wymiarki w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia. W ramach tego Projektu w latach 2010-2011 przygotowano w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki miejsca spotkań leśników. Partnerem był Forstbezirk Oberlausitz z Bautzen w Saksonii.

5 listopada 2009 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Edward Koszałka i Pan Holm Karrass szef Forstbezirk Oberlausitz podpisali  umowę partnerską na realizację projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach".

Projekt zrealizowano w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-saksonia 2007-2013 , oś priorytetowa 1.Rozwój transgraniczny, dziedzina wsparcia 4. Śrosdowisko naturalne; Kierunek działań 2.Wspieranie współpracy w dziedzinie środowiska naturalnego.

Całkowita wartość projektu to 881 150 euro , w tym dofinansowanie 691 548 euro. 

Projekt dotyczył remontu zabytkowego budynku Nadleśnictwa Wymiarki i adaptacji najniższego poziomu lokalu na centrum spotkań leśników polskich i niemieckich.

Warunkiem uzyskania wsparcia była współpraca partnerów polskich i saksońskich, spełniająca przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
wspólne planowanie, wspólna realizacja, wspólny personel oraz wspólne finansowanie. Partnerem wiodącym było Nadleśnictwo Wymiarki. Partnerem współpracy po stronie Saksońskiej : Forstbezirk Oberlausitz z siedziba w Bautzen.
 

W ramach Projektu w latach 2010-2011 przygotowano w odrestaurowanej siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki miejsce spotkań leśników.

Dzięki realizacji projektu Partnerzy będą wiedzieli o nadchodzących zagrożeniach lasu ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwoli na podjęcie skutecznych środków zapobiegawczych. W rezultacie zagrożenia lasów i przyrody będą minimalizowane, co ma bezpośredni pozytywny wpływ na poziom życia uczestników po obu stronach granicy.

Dokumentacja dotychczasowej współpracy stała się jednym z elementów wystroju sali konferencyjnej i wystawowej w przygotowanym w ramach projektu miejscu spotkań.

Średnia (0 Głosy)