Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO

Projekt Nadleśnictwa Lipinki pod nazwą „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO” uzyskał dofinansowanie z osi Priorytetowej I rozwój transgraniczny, w dziedzinie ochrony środowiska.

Projekt dotyczy utworzenia infrastruktury turystycznej w polskiej części Geoparku Łuk Mużakowa oraz przeprowadzenia działań informacyjno–promocyjnych w oparciu o doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące po niemieckiej stronie Łuku Mużakowa. 

 

Projekt będzie realizowany przez Nadleśnictwo Lipinki w partnerstwie ze stowarzyszeniem Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V na obszarze Geoparku Łuk Mużakowa po stronie polskiej z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań, które funkcjonują po niemieckiej stronie.

 
Na posiedzeniu, które odbyło się 20.09.2011 r. w Görlitz, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska–Saksonia przyznał blisko 660 tys. euro dofinansowania dla Nadleśnictwa Lipinki na budowę infrastruktury turystycznej Geoparku Łuk Mużakowa.

 

Całkowita wartość projektu to prawie 950 tys. euro.

Projekt Nadleśnictwa Lipinki pod nazwą „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO" otrzymał największą liczbę punktów z osi Priorytetowej I rozwój transgraniczny, w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt dotyczy utworzenia infrastruktury turystycznej w polskiej części Geoparku Łuk Mużakowa oraz przeprowadzenia działań informacyjno–promocyjnych w oparciu o doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące po niemieckiej stronie Łuku Mużakowa.

Projekt jest realizowany przez Nadleśnictwo Lipinki w partnerstwie ze stowarzyszeniem Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V na obszarze Geoparku Łuk Mużakowa po stronie polskiej z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań, które funkcjonują po niemieckiej stronie.

 

Łuk Mużakowa to jedna z najpiękniejszych na świecie moren czołowych, spiętrzona pod naporem lodowca. Turystycznymi atrakcjami Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa są wyrobiska górnicze z XIX i XX wieku i kwaśne jak ocet, różnokolorowe jeziorka.

Teren zostanie zagospodarowany dla potrzeb turystyki transgranicznej, z uwzględnieniem priorytetów turystyki bez barier. Opracowana i wdrożona zostanie koncepcja wspólnej oferty turystycznej z wykorzystaniem atrakcyjnych obiektów geologicznych tzw. geotopów. Przewodnicy niemieccy i polscy będą przeszkoleni w ramach projektu, do prezentacji Łuku Mużakowa jako jednej, transgranicznej atrakcji geologicznej i przyrodniczej. Opracowane zostaną tablice tematyczne i przewodniki dwujęzyczne na temat obiektu. W trakcie trwania projektu zaplanowana jest organizacja szeregu imprez związanych z prezentacją walorów geologicznych i przyrodniczych Łuku Mużakowa, jak np. Dzień Geotopu.

 

 
 

Średnia (0 Głosy)