Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Cybinka

Nadleśnictwo Cybinka przebudowało dojazd pożarowy nr 7 na odcinku 9,04 km ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu II działania 226 - "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

Dotacja 2 265 745,78 zł.

 

Średnia (0 Głosy)