Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Przytok

Nadleśnictwo Przytok przebudowało dojazd pożarowy nr 12 na odcinku 3,47 km ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu II działania 226 - "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Koszt inwestycji 1 158 229 zł.

 

Średnia (0 Głosy)