Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Zasady korzystania z dróg leśnych określa Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami. Szczegółowe informacje wraz z treścią „Regulaminu korzystania z dróg leśnych” znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Nadleśnictw.

   Zarządzenie 36/2021 DGLP z dnia 28 maja 2021r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania dróg leśnych

   Załącznik nr 1 do Zarządzenia 36/2021 DGLP z dnia 28 maja 2021r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania dróg leśnych