Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Lasach Państwowych odbywa się w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znajdujące się na stronie: www.zilp.lasy.gov.pl/drewno


Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:

 1. sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna www.zilp.lasy.gov.pl/drewno
 2. sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje www.zilp.lasy.gov.pl/drewno
 3. systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno" www.e-drewno.pl
 4. aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno" www.e-drewno.pl
 5. inne aukcje i submisje;
 6. negocjacje handlowe;
 7. na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
   

DREWNO OPAŁOWE

W RDLP w Zielonej Górze około 11,5 % całej ilości sprzedawanego surowca stanowi drewno opałowe.
Drewno to sprzedawane jest jako:
 • Średniowymiarowe (S2,S4)
 • Małowymiarowe (M1, M2) drewno o średnicy do 7 cm w korze w grubszym końcu. Drewno grupy M2 tzw. gałęziówka pozyskiwane jest wyłącznie kosztem nabywcy.

 

Największe ilości drewna opałowego sprzedawane są jako S4 - zarówno iglaste jak i liściaste. Drewno to jest sprzedawane w nadleśnictwach (leśnictwach).
Cenniki detaliczne dostępne  są w siedzibach nadleśnictw, kancelariach leśnictw, a także na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw.
Wykaz nadleśnictw: link do nadleśnictw

 

 

Drewno opałowe S4 przygotowywane jest w postaci wałków o długościach najczęściej od 1,0 do 1,2 m i ustawiane w stosach. Po zakupie odbiór drewna odbywa się staraniem i na koszt klienta.
 
Najpopularniejsze gatunki drewna opałowego to:
 • sosna,
 • brzoza,
 • dąb,
 • akacja,
 • olcha.

Podstawową zasadą dotyczącą spalania drewna jest pozbawienie go wilgoci. Drewno przed spaleniem należy wysuszyć celem osiągnięcia jak największej kaloryczności. Średni czas suszenia (naturalnego) drewna połupanego wynosi ok. 2 lata (brzoza ok. 1 rok, dąb nawet 3 lata). Na kaloryczność ma wpływ również gęstość drewna (im większa tym drewno pali się dłużej i daje więcej ciepła).
Gęstość drewna najpopularniejszych gatunków (po wysuszeniu):

 • grab – 830 kg/m³
 • jesion – 750 kg/m³
 • buk – 730 kg/m³
 • dąb – 710 kg/m³
 • brzoza – 650 kg/m³
 • olcha – 570 kg/m³
Średnia (0 Głosy)