Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie 2023

Styczeń to czas podsumowań i postanowień. Również leśnicy zielonogórscy jak co roku podają syntetyczne dane dotyczące ubiegłego roku.

#hektarylasu

W 2023 roku powierzchnia ogólna RDLP w Zielonej Górze (grunty w zarządzie LP) wynosiła ponad 453 tysiące hektarów. Powierzchnia gruntów leśnych to ponad 439 tys. ha

Planowane, zgodnie z Planem Urządzenia Lasu cięcia rębne wykonano w 20 nadleśnictwach na powierzchni 3,3 tysiąca ha, co stanowi 0,75% powierzchni leśnej RDLP. Obszar ten w całości jest przeznaczony do odnowienia.

Uwaga!

W roku 2023 zakupiliśmy 180 ha lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

#sadzimy

Posadzono ponad 25 mln sztuk drzew na powierzchni 4,3 tysiąca hektarów. Nie była to tylko sosna ale aż 34 gatunki drzew i krzewów, w tym dąb (szypułkowy i bezszypułkowy), buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, świerk pospolity, olsza szara, olsza czarna, grab pospolity, jarząb pospolity, jarząb brekinia, lipa, klon jawor, wiąz szypułkowy i inne.

#ochronalasu

Koszty ochrony lasu wyniosły prawie 22,5 mln zł, w tym 4,3 mln zł pochłonęło zwalczanie szkodliwych owadów za pomocą czarterowanych samolotów.

Zamontowano w lesie ponad tysiąc nowych budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, a ponad 10 tysięcy budek zostało przygotowanych ponownie dla skrzydlatych lokatorów.

W zielonogórskich lasach zebrano 4,3 tysięcy m3 śmieci, które zmieściłyby się w 60 wagonach towarowych. Kosztowało to wraz z utylizacją prawie 2 mln zł.

#ochrona lasu przed pożarami

Powstało 186 pożarów lasu. Największy pożar objął powierzchnię 2,74 ha w Nadleśnictwie Lipinki.

W ciągu minionego roku spłonęło 26,99 hektara lasu.

Na ochronę lasu przed pożarami wydatkowaliśmy 16 mln zł.

Gaszenie z wykorzystaniem czarterowanych samolotów kosztowało ponad 1,73 mln zł.

Wśród ustalonych przyczyn pożarów około 35% to podpalenia, ok. 10 % to tzw. nieostrożność i zaniedbanie człowieka.

#ochronaprzyrody

Prawne formy ochrony przyrody (rezerwaty, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i inne) zajmują łącznie 42% powierzchni ogólnej.

Na obszarze zarządzanym przez nasze nadleśnictwa mamy 33 rezerwaty przyrody. Pod koniec 2023 roku z inicjatywy Nadleśnictwa Sulechów powstał nowy rezerwat „Klenickie Zakole” o powierzchni 68,35 ha. (link) W 2024 roku planowane jest tworzenie nowych i powiększanie istniejących rezerwatów.

W roku 2023 zakończono "Kompleksowy projekt ochrony gatunków  i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". Projekt realizowano w kilku nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze a działaniami objęto łącznie 473,12 ha siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków.

Wartość projektu to 986 tys. zł

#drewno

Pozyskanie drewna zamknęło się na poziomie ok. 2,2 mln m3 (2,1 mln m3 grubizny) w tym 1,1 mln m3 (grubizny) w cięciach rębnych. Drobnica – ok. 137 tys. m3.

#podatki (dane na 21.01.2024r.)

Podatek leśny odprowadzony do kasy samorządowej to 21,8 mln zł.

#drogipubliczne (dane na 21.01.2024r.)

Na zadania administracji publicznej przekazaliśmy mln zł, w tym na budowę

i przebudowę dróg publicznych 4,5 mln zł.

13,2 mln wpłaciliśmy do budżetu Państwa na fundusz dróg samorządowych.

#turystykaleśna

Liczba udostępnianych obiektów turystycznych, wg bazy „czaswlas.pl”, dla całej RDLP wynosi 420 (wg kategorii: parkingi, kluczowe szlaki, ścieżki dydaktyczne, obiekty infrastruktury, punkty widokowe, wybrane pomniki przyrody, pokoje gościnne i ośrodki, strefa „Zanocuj w lesie”).

Wydatki na utrzymanie tych obiektów to ponad 2 mln zł.

Nasz turystyczny hit – ścieżkę geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina” odwiedziło w tym sezonie ponad 55 tys. turystów, co wiemy dzięki zamontowanemu tam licznikowi ruchu turystycznego.

W 10 miejscach przygotowanych przez leśników dla harcerskich akcji letnich obozowało 2 320 harcerzy.

#edukacjaleśna

Przez cały rok w różnych formach edukacji przyrodniczo-leśnej, prowadzonej przez pracowników Nadleśnictw na obszarze RDLP w Zielonej Górze, wzięło udział około 45 tysięcy osób.

Rok 2023 był wyjątkowy dla edukacji leśnej z racji jubileuszu 20-lecia działalności edukacyjnej zorganizowanej, planowej działalności Lasów Państwowych. Jubileusz ten został uświetniony różnorodnymi wydarzeniami na obszarze RDLP w Zielonej Górze.

Średnia (0 Głosy)