Lista aktualności Lista aktualności

Rybołów pokochał Nadleśnictwo Lubsko

Teren Nadleśnictwa Lubsko jest obecnie najważniejszą ostoją rybołowa w województwie lubuskim - informuje Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

W granicach administracyjnych nadleśnictwa w tym roku gniazdowały dwie pary rybołowów, które łącznie wyprowadziły cztery młode. Dobrą wiadomością jest też dobranie się kolejnej pary, która być może w przyszłym roku przystąpi do rozrodu.

W 2018 roku aż 6 stanowisk rybołowów w lubuskim związane było ze słupami, a tylko 4 z drzewami

Rybołów znajduje się w Polsce pod ochroną, jest ptakiem skrajnie nielicznym. Według szacunków, na terenie kraju znajduje się mniej niż 30 par lęgowych. Stan polskiej populacji charakteryzują wahania - są lata gdy rośnie, ale zaraz potem maleje.

Areał lęgowy rybołowa to województwo lubuskie, pogranicze Wielkopolski, Pomorze Zachodnie i Mazury.

Ruszyła pierwsza w Polsce transmisja z gniazda rybołowów. Skrzydlate reality show, który mogą obserwować internauci, znajduje się na terenie Nadleśnictwa Lipka w północno zachodniej Polsce. 

Transmisja prowadzona jest dzięki współpracy Lasów Państwowych i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Pomysłodawcy transmisji chcą nie tylko umożliwić obserwowanie jednego z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych, ale także uświadomić o ich roli w przyrodzie. Tym  samym przyczynić się do zwiększenia działań na rzecz ochrony tych drapieżników.

Również leśnicy RDLP w Zielonej Górze (Nadleśnictwo Babimost) biorą udział w projekcie "OCHRONA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS NA WYBRANYCH OBSZARACH SPA NATURA 2000 W POLSCE"  Nr LIFE15 NAT PL000819. Działania zaplanowane w projekcie to m.in. weryfikacja granic stref ochronnych rybołowa, wytypowanie drzew pod budowę sztucznych gniazd i montaż sztucznych platform na drzewach. 

 

 

Średnia (0 Głosy)