Asset Publisher Asset Publisher

Znak UNESCO dla Geoparku!

Transgraniczny Geopark „Łuk Mużakowa” na terenie Nadleśnictw Lipinki, Lubsko i Wymiarki wyróżniony znakiem UNESCO.

Pierwszym w Polsce geoparkiem będącym od 17 września 2011 r., członkiem Sieci Geoparków Europejskich oraz Sieci Geoparków Światowych, jest transgraniczny, polsko-niemiecki Geopark „Łuk Mużakowa", znajdujący się częściowo na terenie Nadleśnictw Lipinki, Lubsko i Wymiarki. Geopark obejmuje, niezwykłą w skali europejskiej morenę lodowcową w kształcie podkowy, rozciągającą się na terenie Polski oraz Niemiec w Brandenburgii i Saksonii. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu jest unikatowe w skali kraju pojezierze antropogeniczne, będące pozostałością po eksploatacji węgla brunatnego i innych kopalin. Niezwykłe fenomeny geologiczne prezentowane są w geoparku, po polskiej i niemieckiej stronie na trasie ścieżek geoturystycznych, z których najbardziej atrakcyjna jest, zrealizowana przez Nadleśnictwo Lipinki, ścieżka „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami.

Co ciekawe w granicach pierwszego w Polsce, Światowego Geoparku UNESCO znajduje się inny obiekt UNESCO, ale z listy światowego dziedzictwa, jakim jest Park Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau.

W dniach 3-18 Listopada 2015, w Paryżu, odbyła się 38 sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, która ratyfikowała utworzenie nowego oznaczenia, dla dotychczasowych geoparków należących do sieci geoparków europejskich i światowych, które obecnie  nazywają się geoparkami światowymi UNESCO i mogą posługiwać się specjalnym logo z symbolem UNESCO.

Obecnie w Polsce są już trzy światowe geoparki UNESCO. W roku 2021 dołączył Geopark Świętokrzyski, a w marcu 2024 roku Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

W Światowej Sieci Geoparków UNESCO na początku 2024 roku znajdowało się 213 obiektów z 48 krajów. Aktualna lista znajduje się tutaj: Lista Światowych Geoparków i Sieci Regionalnych UNESCO | UNESCO

 

 

Average (0 Votes)