Asset Publisher Asset Publisher

NABYWAMY LASY I GRUNTY

Zasady nabywania gruntów prowadzonego przez Lasy PaństwoweLasy Państwowe  prowadzą ogólnopolską akcję nabywania gruntów pod nowe lasy.
Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski ma zwiększyć się do 33 procent.

Zasady akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy Państwowe reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 r.  Poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?

Przede wszystkim ustalić, w zasięgu administracyjnym którego nadleśnictwa leży nieruchomość. Po przeprowadzeniu tej czynności, zalecamy bezpośredni kontakt z pracownikiem danego nadleśnictwa który będzie służył pomocą w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości oraz kompletowaniu niezbędnej dokumentacji po ocenie przydatności oferowanego gruntu. Oferta skierowana do nadleśnictwa powinna precyzyjnie opisywać działkę, wskazując jej dokładny adres administracyjny.

W jaki sposób ustalić w zasięgu którego nadleśnictwa leży nieruchomość przeznaczona do sprzedaży?

Znając adres administracyjny określonej działki ewidencyjnej możemy skorzystać z portalu  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy w celu sprawdzenia w zasięgu którego nadleśnictwa znajduje się nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.

Instrukcja:

W tym celu korzystamy z modułu „Szukaj” (ikona lupy w lewym dolnym rogu),  następnie wybieramy zakładkę „Działka ewid.”, wypełniamy wymagane wiersze dot. adresu administracyjnego oraz klikamy „Szukaj”.  W tabeli zatytułowanej „Identyfikator działki” pojawi się adres na który podwójnie klikamy lewym przyciskiem myszy.

Po prawidłowym wyszukaniu działki należy skorzystać z modułu „Identyfikuj” (okrągła zielona ikona z literą „i”) i kliknąć w zasięgu wspomnianej działki, następnie wybieramy zakładkę „Nadleśnictwa” i w ten sposób uzyskujemy informację o nadleśnictwie w zasięgu którego leży nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”.

Przede wszystkim grunty sąsiadujące

Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowane są enklawy innej własności. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

Ile zapłacą nadleśnictwa?

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m. in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Lasy stanowią już niemal 30 procent powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Ogromną większością z nich (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy do osób prywatnych.

 

 

Average (0 Votes)