Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

"Już czas na przywrócenie mokradeł."

Zostaliśmy zaproszeni przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej do promowania tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł, pod hasłem: "Już czas na przywrócenie mokradeł". 

Te wyjątkowe obszary podmokłe, takie jak: torfowiska, olsy, fragmenty starorzeczy i terenów zalewowych to naturalny magazyn wodny, zasilający w nią przyległe obszary. Na tym nie kończy sie hydrologiczna ich funkcja - torfy zatrzymują wody roztopowe, obniżają odpływ z wezbrań wiosennych - mają zatem niezwykle pozytywną rolę w zmniejszaniu ewentualnej fali powodziowej. Mokradło to filtr przyrodniczy. Tereny bagienne to siedliska dla różnych gatunków i ostoja dla zwierząt. To również niezwykle atrakcyjne krajobrazowo miejsca. Wreszcie - mokradła to ogromny zasób węgla w torfie, który może ulecieć do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, jeżeli nie uda się ich ochronić. Mokradła - obszary dzikiej przyrody, tak ważne dla ludzi i klimatu.

O roli i znaczeniu mokradeł pisaliśmy w kilku wcześniejszych artykułach, zapraszamy do lektury wybranych tekstów:

Artykuł z 30.01.2020 r. - Światowy Dzień Mokradeł 2020

Artykuł z 5.02.2022 r. - Światowy Dzień Mokradeł 2022

O staraniach leśników na rzecz ochrony mokradeł można przeczytac więcej tu:

Artykuł z 12.08.2021 r. - Rozmawiamy o małej retencji wodnej w RDLP w Zielonej Górze

Artykuł z 18.07.2013 r. - Retencja nizinna w lasach

Artykuł z 22.11.2016 r. - Mała Retencja Nizinna 2

Jak wyglądają różne oblicza leśnych mokradeł? 


Śródleśne moczary z Nadleśnictwa Lipinki - królestwo bobrów (fot. M. Szczepaniak, Nadleśnictwo Lipinki)


Jeden ze zbiorników wodnych w ramach tzw. "Stawów Bobrowickich", Nadleśnictwo Szprotawa
(fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)


Zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Nowa Sól (fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)


Zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Cybinka (fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)


Żurawie bagno - torfowiskowy rezerwat przyrody w Nadleśnictwie Wymiarki, niedaleko miejscowości Przewóz
(fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)

Jak zatrzymujemy wodę w lesie, przeciwdziałając tym samym skutkom zmian klimatu?

Zapraszamy na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrodny Środowiska po więcej informacji i przydatnych materiałów.

Średnia (0 Głosy)