Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca RDLP w Zielonej Górze z KOWR

To ważne wydarzenie dla ekologii w regionie.

Lasy Państwowe podpisały porozumienie o współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Na tej podstawie LP na terenie województwa lubuskiego (dyrekcje w Zielonej Górze i Szczecinie) zostaną przekazane grunty do zalesienia i retencji wód. Dlaczego to takie ważne?

Problem suszy poważnie zagraża lubuskim lasom już od kilku lat. To duży problem dla całego regionu, którego połowę terenu porastają lasy.

Jak podkreśla Dyrektor RDLP w Zielonej Górze – Wojciech Grochala: „na naszym terenie występuje niż hydrologiczny i wody bardzo brakuje. Mamy praktycznie wszystkie nadleśnictwa w najwyższej strefie zagrożenia pożarowego. Każdego roku na terenie województwa lubuskiego dochodzi do kilkuset pożarów. Dlatego dla leśników kwestie związane z zatrzymaniem wody są niezwykle istotne i zabiegamy o wszelkie możliwości zwiększania jej retencjonowania. Prowadząc te zabiegi na naszych terenach często zdarza się, że wchodzimy w obszar styku z gruntami rolniczymi”.

Tereny, które zostaną przekazane nadleśnictwom przez KOWR są własnością rolną Skarbu Państwa. W samym 2023 będzie to około 95 hektarów. W kolejnych latach jeszcze więcej. Porozumienie o współpracy działa również w drugą stronę – działki będące własnością Lasów Państwowych, położone np. w środku wsi, nieprzydatne do prowadzenia gospodarki leśnej, zostaną przekazane dla KOWR.

Tereny, które przejmą nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze (Cybinka i Torzym) zostaną zalesione oraz przeznaczone do programu małej retencji. Więcej o retencjonowaniu wody w nadleśnictwach w regionie można przeczytać tu:

Artykuł z 12.08.2021 r. – Rozmawiamy o małej retencji wodnej w RDLP w Zielonej Górze

Artykuł z 18.07.2013 r. – Retencja nizinna w lasach

Artykuł z 22.11.2016 r. – Mała Retencja Nizinna 2

Dzięki współpracy Lasów Państwowych z KOWR zyska przyroda naszego regionu, a co za tym idzie – również mieszkańcy i turyści, a także rolnicy.


fot. Wojciech Grochala, na zdjęciu od lewej: Krzysztof Tomczak - nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka, Roman Jabłoński - dyrektor KOWR

Średnia (0 Głosy)