Asset Publisher Asset Publisher

Działalność RDLP w Zielonej Górze na tle celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju – co to właściwie oznacza i gdzie w tym wszystkim Lasy Państwowe?

Genezą rozpoczęcia dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju na świecie były zagrożenia, wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego. ONZ w 2015 r. uchwaliło tzw. Agendę 2030. Dokument, wyznaczający 17 głównych celów zrównoważonego rozwoju, został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie, cztery lata temu, 25 września.


Cele Zrównoważonego Rozwoju, źródło: http://un.org.pl/

Z celami związane jest 169 zadań, przedstawionych do zrealizowania do 2030 r. na świecie. Są one monitorowane za pomocą odpowiednich wskaźników. W Polsce odpowiedzialny za to jest GUS. Realizacja wypunktowanych w Agendzie zadań jest możliwa tylko przy wspólnym zaangażowaniu rządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły realizowane do 2015 r. Milenijne Cele Rozwoju.

Lasy Państwowe od lat prowadzą swoją działalność wpisując się w realizację opisanych w Agendzie działań. Jednak na tym nie poprzestajemy, na bieżąco analizując sytuację i zastanawiając się, jak swoją pracą możemy sprawić, żeby ludziom żyło się lepiej. W załączeniu przedstawiamy dokument, w którym wykazujemy wszystkie działania na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na rzecz zrównoważonego rozwoju, przeprowadzone od 2018 r. Główne obszary, w których działamy to punkty: 4 – dobra jakość edukacji, 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13 – działania w dziedzinie klimatu i 15 – życie na lądzie, ale nie tylko. W sposób w pełni transparentny chcemy pokazać, że zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko modne pojęcie, a realne, produktywne i zrealizowane zadania.

Zestawienie działań RDLP w Zielonej Górze dostępne TUTAJ.

Lasy Państwowe zapraszają do współpracy w różnego rodzaju wydarzeniach, w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Działajmy wspólnie na rzecz równowagi – uzdrowienia i zabezpieczenia naszego świata dla kolejnych pokoleń.


Fot. Urszula Kaczała, RDLP w Zielonej Górze

Szczegóły dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju, wraz z wszystkimi zadaniami, znajdą Państwo na stronie http://un.org.pl/.

Durchschnitt (0 Stimmen)