Asset Publisher Asset Publisher

Rozmawiamy o małej retencji wodnej w RDLP w Zielonej Górze

O wodzie w lesie i nie tylko rozmawialiśmy w ostatnich dniach z naszymi gośćmi z Regionalnego Centrum Ekologicznego REC Polska oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.

W nadleśnictwach: Cybinka, Nowa Sól i Szprotawa odbyły się wizyty studyjne, dotyczące wymiany doświadczeń w realizacji projektów związanych z małą retencją na naszym terenie.


Na zdjęciu widać pracowników RDLP w Zielonej Górze oraz przedstawicieli REC Polska
i Kampinoskiego Parku Narodowego - spotkanie terenowe (fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)

Lasy Państwowe od ponad 20 lat prowadzą różne działania dla ograniczenia odpływu wody z lasu.
 


 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zarządza lasami rosnącymi na mało żyznych glebach. Wzrost średniej rocznej temperatury to kolejny ważny problem. Przeciwdziałając problemowi suszy w lesie zrealizowaliśmy w nadleśnictwach szereg różnych działań. Nasza dyrekcja może pochwalić się dużym doświadczeniem w tym zakresie. W latach 2007 - 2016 udało nam się wybudować ponad 180 obiektów małej retencji, które łącznie zgromadziły prawie 1 mln m3 wody w zbiornikach oraz w postaci retencji gruntowej. Wykonaliśmy szereg piętrzeń na rowach i małych ciekach, przyczyniających się do zahamowania odpływu ze zlewni leśnej. Z kolei wybudowane groble utrzymują stabilny poziom na obszarach mokradłowych, a małe zbiorniki wodne są wodopojami dla zwierzyny oraz miejscem rozrodu płazów i gadów.


Zdjęcie przedstawia zbiornik retencyjny w lesie, na terenie Nadleśnictwa Cybinka
(fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)


Zdjęcie przedstawia zbiornik retencyjny w lesie, na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól
(fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)


Zdjęcie przedstawia jeden ze zbiorników wodnych w ramach tzw. "Stawów Bobrowickich",
na terenie Nadleśnictwa Szprotawa (fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)

To nie koniec – jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego etapu programu zwiększania retencji wodnej w ekosystemach leśnych. Tym razem ze szczególnym naciskiem w kierunku zahamowania niekorzystnych skutków zmian klimatycznych – suszy i powodzi. W jego wyniku do końca 2022 r. powstanie (lub zostanie odtworzona) podobna ilość małych zbiorników wodnych oraz mokradeł. Na ten cel przeznaczyliśmy około 15 mln zł.

Woda to życie. Naszym gościom mogliśmy pokazać, jak wraz ze wzrostem nawodnienia w lesie do życia budzą się w tych miejscach gatunki, np. traszki – zwyczajna, grzebieniasta i górska, czy żaby – wodna i moczarowa.

Wpływ małej retencji na lasy jest ogromny! Poza oczywistym – zwiększaniem zasobów wody – zbiorniki mogą być wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej, a także jako wodopoje dla zwierząt. Lokalnie gromadzenie wody ma również duże znaczenie przeciwpowodziowe i  pomaga minimalizować skutki suszy.


Na zdjęciu widać zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Nowa Sól
(fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)


Na zdjęciu widać zbiornik retencyjny, który znajduje się w Nadleśnictwie Szprotawa
oraz obserwatora tutejszej małej retencji (fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)

Jest nam bardzo miło, że nasze starania i doświadczenie w retencjonowaniu wody są inspiracją dla koleżanek i kolegów z Kampinosu. Życzymy powodzenia w projekcie ochrony i odbudowy mokradeł w Obszarze Natura 2000 w Puszczy Kampinoskiej.


Na zdjęciu uczestniczy terenowego spotkania dotyczącego retencji w Nadleśnictwie Nowa Sól
(fot. U. Kaczała, RDLP w Zielonej Górze)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o małej retencji zapraszamy do artykułów o naszych projektach:

Artykuł 1

Artykuł 2 

Durchschnitt (0 Stimmen)