Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Mokradeł

Dzisiaj myślimy o mokradłach, ich znaczeniu oraz ochronie, szczególnie. Światowy Dzień Mokradeł świętujemy 2 lutego.

Mokradła to wyjątkowe obszary podmokłe: torfowiska, olsy, fragmenty starorzeczy i terenów zalewowych. To naturalny magazyn na wodę, zasilający w nią przyległe obszary. Ale na tym nie kończy się ich hydrologiczna funkcja – udowodniono, że torfy zatrzymują wody roztopowe, obniżają odpływ z wezbrań wiosennych, czyli mają niezwykle pozytywną rolę w zmniejszaniu ewentualnej fali powodziowej. Mokradło to filtr przyrodniczy.
Tereny bagienne to siedliska dla różnych gatunków i ostoja dla zwierząt. To również niezwykle atrakcyjne krajobrazowo miejsca.
Wreszcie – mokradła to ogromny zasób węgla w torfie, który może ulecieć do atmosfery w postaci CO2, jeżeli nie uda się ich ochronić. Mokradła – obszary dzikiej przyrody, tak ważne dla ludzi i klimatu.

Mokradła stanowią nieodłączny element polskiego krajobrazu dla twórców różnych epok, poświęcali im uwagę m. in. Bolesław Leśmian, czy Kazimierz Przerwa Tetmajer w wierszu „Rusałki” (fragment):

Od pól rusałki lecą
we mgłach i wód oparach,
ogniki łapią błędne
po bagnach i moczarach.

Nad gajem wiklinowym
taneczny wiją krąg,
a wiatr po łąkach szemrze,
a kwiaty pachną z łąk.

Od pól rusałki lecą
miesięczną, cichą nocą
i łąki rosą srebrzą,
i gaje rosą złocą.

Durchschnitt (0 Stimmen)