Asset Publisher Asset Publisher

Budynek Nadleśnictwa Sulechów w finale konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Budynek biurowy Nadleśnictwa Sulechów, zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." został zakwalifikowany do finału konkursu.

Ogólnopolski Konkurs Budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów ma już długą, ponad dwudziestopięcioletnią tradycję. Co roku do biura organizacyjnego spływają zgłoszenia od ambitnych, pełnych zapału ludzi, którzy chcą zmieniać na lepsze otaczającą ich rzeczywistość. Celem konkursu jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych.

Nadleśnictwo Sulechów zgłosiło do konkursu nowo wybudowaną siedzibę. Budynek biurowy jest obiektem energooszczędnym, przystosowanym w całości dla osób niepełnosprawnych. Ogrzewany jest za pomocą gruntowych pomp ciepła z wymiennikami pionowymi. Źródłem energii elektrycznej w znacznej mierze jest instalacja fotowoltaiczna.

Na działce zlokalizowany jest również budynek gospodarczo-garażowy z gniazdem ładowania pojazdów elektrycznych.

Na terenie działki zaprojektowano również instalację kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem służącym do gromadzenia wody deszczowej.

Znalazło się też miejsce na elementy małej architektury, takie jak stojaki na rowery, ławki oraz liczne nasadzenia drzew, krzewów oraz trawniki.

Fot. Budynek NadleśnictwaSulechów od frontu

Ciekawa jest też sama bryła budynku, skomponowana z dwóch brył przecinających się pod kątem 75 stopni. W wejściowej centralnej części główna bryła budynku przenika się z częścią zaprojektowaną pod kątem 75 stopni.

Do finału  XXVI edycji konkursu zakwalifikowało się 14 obiektów z województwa lubuskiego. Nowy budynek Nadleśnictwa Sulechów reprezentuje w konkursie region ale i Lasy Państwowe.

Od piątku 1 kwietnia 2022 roku rozpoczęło się głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Głosujcie na  „Budowę budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów” w kategorii  „Obiekty użyteczności publicznej”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na stronie https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-1/regions/22

fot. Jerzy Kołpowski (Nadleśnictwo Sulechów)

Average (0 Votes)