Asset Publisher Asset Publisher

Doceniona atrakcyjność "Babiny"

Nadleśnictwo Lipinki zostało laureatem konkursu „GEOLOGIA 2017” w kategorii „Popularyzacja geologii i geośrodowiska” za przedsięwzięcie „Ścieżka geoturystyczna Dawana Kopalnia Babina”.

Celem Konkursu Ministra Środowiska Nagroda „GEOLOGIA 2017” było m. in. propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska geologicznego i bezpieczeństwa surowcowego, w tym instytucji z tego zakresu oraz promowanie geologii i rozwijanie świadomości geośrodowiskowej.           
Wydarzenie obejmowało m.in. przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze.

Nagrodzone zostały prace, mające potencjalnie pozytywny wpływ na pozycje Polski w świecie, a znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Lipinki trasa geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina”, jako interesujący szlak turystyczny posiadający walory edukacyjnie, doskonale wpisała się w tematykę konkursową, zdobywając I miejsce w IV kategorii konkursowej, tj. „Popularyzacja geologii i geośrodowiska”.

Average (0 Votes)