Asset Publisher Asset Publisher

Niechciany gość znad Nilu

Wiosna, to doskonała pora do obserwacji ornitologicznych. Szczególnie w pobliżu rzek i zbiorników wodnych można zauważyć ciekawe, niezbyt częste, i niepospolite gatunki ptaków. Szukanie partnera, łączenie się w pary, budowa gniazda, karmienie piskląt, powodują, że w tym czasie ptaki są bardzo aktywne, i ławo je zauważyć i usłyszeć.

Na terenie Nadleśnictwa Brzózka (RDLP w Zielonej Górze) takim miejscem jest są brzegi rzeki Bóbr i Odry.

Podczas ostatniego weekendu, zaobserwowano na jednej z wysepek na Bobrze, ciekawie wyglądającego ptaka. Pomimo znacznej odległości udało się zrobić zdjęcie i określić jaki to gatunek. Okazało się, że to gęsiówka egipska Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766), inaczej nazywana gęsią egipską lub kazarką egipską.

Gęsiówka nie jest ptakiem wędrownym. Jej ojczyzną jest Afryka. Jak to się stało, że ten ptak zawitał u nas ? W latach 70. ubiegłego wieku, w Europie pojawiła się po celowych introdukcjach w parkach Anglii Wschodniej, Holandii i Belgii .

Obecnie gęsiówki dostają się do środowiska naturalnego w Europie poprzez celowe uwalnianie do miejskich parków lub przez ucieczki z hodowli. Ptaki te hodowane są w celach ozdobnych zarówno w ogrodach zoologicznych, jak i w prywatnych kolekcjach. Gatunek  kolonizuje także nowe obszary bez udziału człowieka, z populacji już zadomowionych.

Pierwszy lęg gęsiówki egipskiej w Polsce zaobserwowano w 2007 r. obecnie do lęgów dochodzi przede wszystkim w południowej i północno-zachodniej części Polski.

Gatunek ten żyje głównie na lądzie, choć dobrze pływa i chętnie nurkuje. Jest  głównie roślinożercą, okazjonalnie żywi się bezkręgowcami.

Gęsiówka egipska. Fot.Barbara Świder

Dane z innych krajów dowodzą, że pojawienie się gęsiówki egipskiej wpływa niekorzystnie na rodzime gatunki ptaków. Ich zachowanie jest agresywne w stosunku do innych ptaków, potrafią topić niektóre z nich, zajmują terytoria i miejsca ich gniazdowania. Gęsiówka egipska, jako gatunek obcy, została zaliczona do priorytetowych gatunków inwazyjnych.

Obecnie w Polsce nie podejmuje się żadnych działań służących eliminacji lub izolacji tego gatunku. Gęsiówka egipska została ujęta w wykazie inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej i na liście roślin, i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Więcej informacji gatunkach obcych, inwazyjnych i ich wpływie na środowisko można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Average (0 Votes)