Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA CZYNNA W REZERWACIE MIERKOWSKIE SUCHE BORY

Rezerwat "Mierkowskie Suche Bory" to perełka przyrodnicza lasów zielonogórskich. Lubscy leśnicy prowadzą na terenie rezerwatu prace, aby zachować cenne ekosystemy.

Istniejący na terenie Nadleśnictwa Lubsko od ponad czternastu lat rezerwat charakteryzuje wysokimi walorami przyrodniczymi i ciekawą budową geologiczną podłoża. Teren ten wyróżnia się miejscami odsłonięte, łukowatymi wałami wydm śródlądowych, które  występują w mozaice z niżej położonymi piaskami pokrytymi płytkimi torfami i murszami. Najwyższym wzniesieniem okolicy jest Białogóra o wysokości 86,5 m n.p.m., będąca wspaniałym punktem widokowym. Pozostałe wały wydmowe biegną na wysokości 70-75 m n.p.m.


Bór sosnowy, rosnący na piaszczystej wydmie w rezerwacie Mierkowskie Suche Bory (fot. Paweł Mrowiński, Nadleśnictwo Lubsko)

Charakterystyczna, rzadka i cenna przyrodniczo flora związana z tymi położeniami sprawiła, że w 2018 roku leśnicy wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o powiększenie rezerwatu (link). Dzięki temu powierzchnia rezerwatu została zwiększona z 131, 40 ha do 194,63 ha. Obszar 51,53 ha jest objęty ochroną czynną.


Na torfowiskach "Mierkowskich Suchych Borów" występują reprezentatywne gatunki tj. przygiełka biała i przygiełka brunatna
- roślinność ze związku Rhynchosporion albae (fot. Ewelina Fabiańczyk, RDLP Zielona Góra)


Poduszki mchów i liczne porosty - chrobotki, które rosną w warstwie mszystej boru sosnowego (fot. Paweł Mrowiński, Nadleśnictwo Lubsko)

Celem ochrony jest tu zachowanie m.in. zbiorowisk roślinnych wykształcających się na piaskach wydm wraz z cennymi gatunkami porostów. To delikatny i wrażliwy ekosystem, wymagający podejmowania działań w zakresie ochrony czynnej, aby go zachować. W tym celu również prowadzi się działania polegające na wycince drzew. Dlaczego jest to potrzebny zabieg wyjaśnia leśnik z Nadleśnictwa Lubsko – zachęcamy do obejrzenia filmu.

 

 

Więcej informacji o rezerwacie

  • film na kanale You Tube OEPL w Jeziorach Wysokich - odcinek 21. z serii "Sosny drzewa niezwykłe" (link),
  • "Mierkowskie Suche Bory" – artykuł o rezerwacie (link),
  • Leśnicy planują powiększenie rezerwatu „Mierkowskie Suche Bory” (link).
Average (0 Votes)