Asset Publisher Asset Publisher

Płoną lasy

Od początku roku lasy w całej Polsce płonęły ponad 3,6 tys. razy. Każdego dnia leśnicy otrzymują informacje o kolejnych pożarach. Obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Zielonogórscy leśnicy oraz strażacy pracują w stanie podwyższonej gotowości. Pierwsze pożary w lasach wybuchały już w styczniu. Od początku roku do 28 kwietnia zielonogórskie lasy płonęły 115 razy. Spłonęło prawie 16 hektarów lasu.

W większości przyczyną pożarów były podpalenia. Czynności w tych sprawach prowadzi policja.

Obecnie sytuacja pożarowa jest jeszcze bardziej niebezpieczna, sytuacji nie poprawia brak opadów, ściółka jest bardzo sucha.

Szczególnie niebezpieczne i trudne akcje gaśnicze prowadzone są w nocy. Również 18 kwietnia, w sobotę w godzinach nocnych z pożarem składowanego w stosach drewna walczyli strażacy i leśnicy z Nadleśnictwa Sulechów. W akcji gaśniczej, prowadzonej przez przeszło 10 godzin, uczestniczyło 8 zastępów OSP, 4 zastępy PSP w tym cysterna oraz samochód patrolowo-gaśniczy nadleśnictwa. W nocy teren pożarzyska dozorowali leśnicy oraz strażacy z lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Spaleniu uległo niemal 160 m3 drewna akacjowego i sosnowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że było to celowe podpalenie.

Na terenie zielonogórskich lasów utrzymujące się od wielu dni wysokie temperatury, wysuszające wiatry i brak jakichkolwiek opadów powodują duży wzrost zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki leśnej spadła do krytycznego poziomu  8 -12 proc. Dla porównania - wilgotność drewnianych mebli w mieszkaniu wynosi 9 proc. Dodatkowo w lesie nie ma jeszcze bujnej, świeżej roślinności lecz tylko suche liście i łodygi, które są materiałem łatwopalnym.

Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W celu określenia stopnia zagrożenia pożarowego lasu od 1 marca kwietnia do końca września prowadzone są pomiary wilgotność ściółki leśnej. Zadanie to nadleśnictwa wykonują codziennie o godz. 9,00 i 13,00, po czym zebraną ściółkę poddaje się analizie przy wykorzystaniu tzw. wagosuszarki. Mając ustalony stopień zagrożenia pożarowego lasu dla danej strefy prognostycznej w Lasach Państwowych, wdrażane są określone zadania i procedury ochronne. Może to być np. uruchomienie systemu przeciwpożarowej sieci obserwacyjno-alarmowej, wprowadzenie dyżurów w punktach alarmowo-dyspozycyjnych nadleśnictw czy też patrolowanie terenu.

System ochrony przeciwpożarowej kosztuje rocznie Lasy ok. 100 mln zł.

Na terenie nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze znajdują się punkty obserwacyjne, czyli wieże. Osoba dyżurująca na takiej wieży obserwuje  lasy na określonym obszarze danego nadleśnictwa. W chwili, kiedy widzi zagrożenie, np. dym ustala dokładne namiary miejsca i przekazuje informację do odpowiednich służb. Lasy ściśle współpracują ze strażą pożarną. Zadaniem leśników jest lokalizacja miejsca powstania pożaru, doprowadzenie jednostek straży pożarnej, udostępnienie wody gaśniczej.

Na terenie zielonogórskiej dyrekcji LP działa 65 punktów obserwacyjnych i 20 punktów alarmowo dyspozycyjnych, które w sezonie pożarowym, czyli od marca do października monitorują tereny leśne i prowadzą dyżury. Średnio, każdego roku dzięki takim punktom obserwacyjnym zostaje wykryta większość pożarów. Zielonogórscy leśnicy dysponują także 20 samochodami patrolowo-gaśniczymi, przeciwpożarowymi bazami sprzętu oraz 650 punktami czerpania wody.

Na koszt lasów państwowych czarterowane są z Zielonogórskiego Areoklubu dwa samoloty: 1 samolot patrolowy PZL-110 „Koliber” oraz samolot typu „An-2” , który jednorazowo na pokład może zabrać ponad 1700 l wody ze środkiem pianotwórczym.

Sieć pasów przeciwpożarowych i dojazdów pożarowych w lasach, punkty czerpania wody i własna flota lekkich samochodów gaśniczych sprawiają, że w lasach zarządzanych przez LP większość pożarów udaje się stłumić w zarodku.

Średnia wielkość pożaru to 0,13 ha. Ta liczba jest m.in. miernikiem szybkości reakcji na zapalenia.

Apelujemy do osób przebywających w lesie:

NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI NA NIEODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIA INNYCH OSÓB! ZAUWAŻYŁEŚ OGIEŃ? ALARMUJ! DZWOŃ NA NUMER 112!

Average (0 Votes)