Asset Publisher Asset Publisher

"Tańczący Bór" - mamy nowy pomnik przyrody

Rosnący na obrzeżach miasta urokliwy las sosnowy, nazywany „Tańczący Bór”, na wniosek Nadleśnictwa Przytok, uchwałą nr 929 Rady Miasta Zielona Góra z 26 kwietnia br. został ustanowiony powierzchniowym pomnikiem przyrody.

Ten wyjątkowy drzewostan, od lat nie jest użytkowany gospodarczo. Zajmuje powierzchnię niemal 5 ha (4,93 ha) i znajduje się na terenie leśnictwa Kisielin (Nadleśnictwo Przytok), w oddziale 217 b.

Jak trafić do Tańczącego Boru?

Po pokonaniu trasy ok. 1 kilometra od Miejskiego Centrum Sportowego i Rekreacji – pieszo lub rowerem, każdy zobaczy ten cenny przyrodniczo bór. Poruszając się po gruntowej ścieżce rowerowej w głąb leśnych ostępów, najpierw należy minąć rosnący po lewej stronie starodrzew sosnowy, w którym również rośnie kilka „tańczących” okazów. Dalej, podziwiając po drodze brzozową, urokliwą otulinę młodnika, dosłownie za ich skrajem (po lewej stronie) dostrzeżemy fantazyjny, oczekiwany sosnowy las. To Tańczący Bór, który zachwyca nie tylko niecodziennym pokrojem drzew, ale także sędziwym wiekiem, szacowanym na ok. 176 lat (dojazd: link; współrzędne GPS: 51.9563224924513, 15.538847293593653).Urokliwa otulina brzozowa, rosnąca wzdłuż gruntowej ścieżki rowerowej prowadzącej do Tańczącego Boru w Nadleśnictwie Przytok/ fot. Ewelina Fabiańczyk

Szlakiem fantazyjnych sosen w zielonogórskich lasach

Oprócz „Tańczącego Boru” w Nadleśnictwie Przytok, na terenie nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze również możemy podziwiać inne, nietypowe sosny o łukowatej, poskręcanej i wygiętej budowie. W Nadleśnictwie Sulechów rosną „Tańczące Sosny” – objęte ochroną, urokliwe miejsce powierzchni 3 ha, zlokalizowane w leśnictwie Bojadła, w bliskości drogi Bełcze-Siadacza (dojazd: link; współrzędne GPS: 51.991846036539, 15.8508058598146).


Powierzchniowy pomnik przyrody „Kandelabry” w Nadleśnictwie Lubsko/ fot. Ewelina Fabiańczyk

Kolejne leśne unikaty można zobaczyć w Nadleśnictwie Lubsko – to powierzchniowy pomnik przyrody „Kandelabry”, o powierzchni ok. 4,4 ha (3,37 ha). Niemal wiekowe sosny rosną w głębi większego kompleksu leśnego Obrębu Brody, w odległości ok. 8 km od Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich (dojazd: link; współrzędne GPS 51.72808431725322, 14.709487871456282).

Na terenie RDLP w Zielonej Górze, najwcześniej uznanym powierzchniowym pomnikiem przyrody fragmentów borów sosnowych, na których występuje zniekształcony las są „Leśne Kandelabry” w Nadleśnictwie Krzystkowice. Jest to teren o powierzchni ponad 2 ha (2,15 ha), gdzie w odległości ok. 3km na wschód od Tarnawy Krośnieńskiej, w leśnictwie Wysoka – w oddz. 33 f, rosną ponad 150-letnie sosny (dojazd: link; współrzędne GPS 51.91458400529589, 15.182517775270558)

Czas w las szlakiem chronionych ciekawostek przyrodniczych

Przyrodnicze atrakcje sprzyjają wyprawom w leśne ostępy, zwłaszcza gdy znajdują się w pobliżu miejscowości. Często dostęp ułatwiają ścieżki rowerowe lub szlaki piesze więc warto skorzystać z tej oferty. Na terenie zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych jest kilkaset obiektów chronionej przyrody (link), w tym ponad trzydzieści stanowią powierzchniowe pomniki przyrody. Celem ich ochrony jest zachowanie cennych obszarów, ze względu na walory przyrodnicze.

Kolekcjonuj wspomnienia i weź udział w zabawie

Zapraszamy do odwiedzania lasów i kolekcjonowania wspomnień. Osoby, które postanowią zapisać swoje przygody na karcie aparatu i pochwalą się autorskim zdjęciem na profilu Facebook RDLP – pod dedykowanym fantazyjnym sosnom postem (link), wezmą udział w zabawie konkursowej, która trwa do końca maja 2022 r.  Spośród wszystkich zdjęć, zostanie wybranych i nagrodzonych pięć najciekawszych fotografii.

 

Average (0 Votes)