Asset Publisher Asset Publisher

Ukarano sprawców zaśmiecania lasu w Nadleśnictwie Sława Śląska

Dwaj mieszkańcy gminy Sława poszli drogą na skróty, swoje śmieci zamiast na wysypisko wyrzucili do lasu. Worki pełne odpadów trafiły do lasu Nadleśnictwa Sława Śląska niedaleko wieży widokowej.

25 listopada pracownicy Nadleśnictwa Sława Śląska (RDLP w Zielonej Górze) w leśnictwie Świętno natrafili na sterty worków, wypełnionych odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W workach upchano butelki, plastik, puszki, odzież i płytki ceramiczne oraz gruz.

Aż 10 m3 odpadów dwaj mieszkańcy gminy Sława wywieźli niedaleko wieży widokowej, obiektu cieszącego się dużym zainteresowaniem turystów, którzy wyruszają tam w poszukiwaniu bajkowych widoków.

Na szczęście sprawcy zaśmiecania lasu niedługo cieszyli się bezkarnością. Sprawne współdziałanie Straży Leśnej Nadleśnictwa Sława Śląska, Straży Miejskiej w Sławie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie, szybko doprowadziło do ustalenia amatorów zaśmiecania lasu. Sprawcy muszą zapłacić za swoje postępowanie, zapłacili kary przewidziane Kodeksem Wykroczeń i musieli na własny koszt posprzątać las. Szacunkowy koszt uprzątnięcia lasu wyniósł ok. 3700 zł.

- Ta sprawa pokazuje, że każdy, kto wywozi śmieci do lasu nie może czuć się bezkarnym – komentują leśnicy z Nadleśnictwa Sława Śląska.

W lasach zielonogórskiej dyrekcji LP do końca października tego roku zebrano 2 006 m3 śmieci, a koszt uprzątnięcia odpadów z terenów leśnych wyniósł 744 175 zł.

W ostatnim czasie, na terenie wolsztyńskich lasów, przez kilka miesięcy zalegały w lesie pojemniki z nieznaną substancją. Sprawa była na tyle trudna, że należało najpierw zorganizować specjalistyczną firmę do oceny zawartości pojemników pod katem substancji niebezpiecznych. Następnie, po pobraniu prób cieczy dopiero można było podjąć procedurę usunięcia pojemników z lasu. Ogółem koszt utylizacji siedmiu pojemników wyniósł 50 tys. zł, który musiał być poniesiony przez Nadleśnictwo Wolsztyn.


Pojemniki z nieznaną substancją, które zostały wyrzucone do lasu na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn (fot. Andrzej Szymankiewicz, Nadleśnictwo Wolsztyn)

Apelujemy, widząc zagrożenie alarmujmy, zawiadamiając odpowiednie służby. Postawa obywatelska ma bezcenne znaczenie- bo chodzi o bezpieczeństwo ludzi i naszej przyrody.

Average (0 Votes)