Location

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze położona jest w trzech województwach – w przeważającej mierze w lubuskim, częściowo w wielkopolskim (4,91%) oraz niewielkim fragmentem w dolnośląskim (0,20%).

Photo Gallery

Zdjęcia wykonane przez zielonogórskich leśników

History

Historia organizacji gospodarczej, Lasów Państwowych, zaczyna się 30 grudnia 1924 r. podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia w sprawie wydzielenia administracji lasów państwowych w odrębny pion administracji państwowej.

Directorates Structure

Organisational structure

Projects and Funds

Siedem nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze weźmie udział w jednym z projektów w programie adaptacji lasów do zmian klimatu.

Foreign Countries Collaboration

Foresters of Forest Divisions Wymiarki and Forest Region of Górne Łużyce (German name: Forstbezirk Oberlausitz) from Saxony, they cooperate in accordance with a partnership agreement, that was concluded during realisation of project called "Creation of Polish and German Foresters Meeting Centre in Wymiarki ".