Nature Reserves

In spite of great part of pine trees in specific composition of tree stand, Lubusz Forests are characterised by great richness of fauna, flora and fungus. There are stands of many endangered species of plants and animals, some of which are written down in Polish Red List of Plants and Polish Red List of Animals.

Landscape Parks

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajdują się 4 parki krajobrazowe. Tą formą ochrony objęte jest 22 248 ha gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (wg stanu na 1.01.2024 r.).

Protected Landscape Areas

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Natura 2000 Areas

Network of Nature 2000 within the area of Regional Directorate of State Forests (Polish abbreviation RDLP) in Zielona Góra. Nature 2000 is European-wide ecological network. Its aim is to ensure permanent existence of chosen endangered types of ecosystems and dying species of plants and animals, both important from the point of view of European Community.

Natural Monuments

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się 446 pomników przyrody, w tym 31 pomników powierzchniowych, o łącznej powierzchni 95,88 ha.

Ecological Sites

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajduje się 210 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1736,93 ha.