Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze położona jest w trzech województwach – w przeważającej mierze w lubuskim, częściowo w wielkopolskim (4,91%) oraz niewielkim fragmentem w dolnośląskim (0,20%).Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze położona jest w trzech województwach – w przeważającej mierze w lubuskim, częściowo w wielkopolskim (4,91%) oraz niewielkim fragmentem w dolnośląskim (0,20%).

Galeria zdjęć

Zdjęcia wykonane przez zielonogórskich leśników

Historia

Historia organizacji gospodarczej, Lasów Państwowych, zaczyna się 30 grudnia 1924 r. podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia w sprawie wydzielenia administracji lasów państwowych w odrębny pion administracji państwowej.

Organizacja dyrekcji

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Projekty i fundusze

Siedem nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze wzięło udział w jednym z projektów w programie adaptacji lasów do zmian klimatu.

Współpraca z zagranicą

KANTON DE VAUD I VALAIS Współpraca ze Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Regionu Serine AGFORS oraz Departamentami Leśnictwa (SFFN) Kantonu de Vaud i Valais rozpoczęła się w roku 2009 i trwa do dziś.