Wydawca treści Wydawca treści

Wyłączanie gruntów z produkcji

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 78) tekst jednolity z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1205)

Załączniki do zarządzenia nr 23 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 10.12.2007r. w sprawie: stosowania procedury wydawania decyzji wyłączającej grunty leśne z produkcji oraz kontroli i ewidencji decyzji i rozrachunków z tego tytułu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Procedura wydawania decyzji wyłączającej grunty leśne z produkcji

Wzór wniosku o pomniejszenie należności

Druk "Informacja wyłączającego o zbyciu wyłączonego grunt"

Druk "Informacja wyłączającego o zmianie danych adresowych"

Druk "Informacja wyłączającego o rozpoczęciu inwestycji"

Treść Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.

Skrócona informacja o zasadach wydawania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji